• Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός

Ιερόθεος Κ. Κρητικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεϊσμανίωση

Παράσιτο
Οι σκνίπες του είδους Phlebotomous μεταφέρουν παράσιτο Leishmania infantum.

Συχνότερα σύμπτωμα
Απώλεια βάρους
Δερματικά προβλήματα
Γαστρεντερικά προβλήματα
Χωλότητα
Διογκωμένοι λεμφαδένες και σπλήνας

Εξέλιξη της νόσου αν δε γίνει θεραπεία
Θάνατος

Ταυτόχρονη μόλυνση
Ταυτόχρονη μόλυνση με νόσο του Lyme είναι πιθανή. Επιπρόσθετα είναι πιθανή η ταυτόχρονη μόλυνση και από άλλα παρασιτικά νοσήματα.

Διάγνωση
Test SNAP Leishmania 6 λεπτάΘεραπείαΔιάφορα φαρμακευτικά πρωτόκολλα ανάλογα με την κληνική κατάσταση του σκύλου.

Διαθέσιμο εμβόλιο
Ναι.

Πρόληψη
Χρήση απωθητικών και εξωπαραοττοκτόνων κτηνιατρικής χρήσης.