• Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός

Ιερόθεος Κ. Κρητικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναπλάσμωση

Παράσιτο
Οι κρότωνες Ixodes spp μεταφέρουν βακτήρια και διαδίδουν τη μόλυνση, όταν τσιμπούν τα ζώα.

Συχνότερα σύμπτωμα
Αφανής μόλυνση
Έλλειψη ενέργειας
Υψηλός πυρετός
Διογκωμένες επώδυνες αρθρώσεις
Απώλεια όρεξης
Εμετοί
Διάρροια

Εξέλιξη της νόσου αν δε γίνει θεραπεία
Χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων, χρόνιος πόνος στις αρθρώσεις,
Νευρολογικά συμπτώματα (σπάνια)

Ταυτόχρονη μόλυνση
Ταυτόχρονη μόλυνση με νόσο του Lyme είναι πιθανή.
Επιπρόσθετα είναι πιθανή η ταυτόχρονη μόλυνση και από άλλα παρασιτικά νοσήματα.

Διάγνωση
Απλή εξέταση αίματος SNAP 4dX plus Test (μπορεί να ανιχνεύσει 5 νοσήματα με ένα δείγμα αίματος σε 10 λεπτά)Αλλες εξετάσεις Ερυθροκυτταρικός τύπος, βιοχημικό προφίλ, ανάλυση ούρων, άλλα ειδικά τεστ,
ανάλογα με την κλινική εικόνα του και τα υπόλοιπα ευρήματα.

Θεραπεία
Αντιβιοτικά:δοξυκυκλίνη, τετρακυκλίνη

Πρόγνωση
Αν διαγνωστούν και θεραπευτούν έγκαιρα η πρόγνωση είναι συνήθως πολύ ευνοϊκή.
Μερικές από τις μολύνσεις αυτές δεν μπορούν να θεραπευτούν πλήρως
αλλά η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόγνωση.

Διαθέσιμο εμβόλιο
Όχι.

Πρόληψη
Χρήση απωθητικών και εξωπαραοττοκτόνων κτηνιατρικής χρήσης.