• Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός

Ιερόθεος Κ. Κρητικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόληψη κατά της Λεϊσμανίωσης (καλαζάρ)

Πολλοί σκύλοι στη νότια Ευρώπη βρίσκονται κάτω από συνεχή κίνδυνο μόλυνσης από λεΐσμανίωση μια νόσος του τώρα εξαπλώνεται και βόρεια.
Εμβολιάζω το σκύλο μου σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα θα ενδυναμωθεί, ώστε να ενισχυθεί η αντίσταση του.
Ο εμβολιασμός έναντι της λεϊσμανίωσης μπορεί να δώσει στο σκύλο σας ένα νέο επίπεδο προστασίας. Ρωτήστε τον κτηνίατρο σας σήμερα για τη διαχείριση της λεΐσμανίωσης του σκύλου με την καλύτερη, εξατομικευμένη προστασία.

Συχνές ερωτήσεις
Γιατί ο επανεμβολιασμός είναι σημαντικός;
Όπως και στα περισσότερα εμβόλια, το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται τακτικές υπενθυμίσεις ή ειδική ενεργοποίηση έναντι μιας μόλυνσης. Το πλήρες εμβολιακό σχήμα, που περιλάμβανει και έναν ετήσιο επανεμβολιασμό, διασφάλιζει ότι ο σκύλος σας έχει μια μακροχρόνια εσωτερική άμυνα έναντι της ασθένειας.

Μετά τον εμβολιασμό ο σκύλος μου παράμενει «φορέας» του παράσιτου;
Το εμβόλιο μειώνει σημαντικό τις πιθανότητες οχι μόνο να εκδηλώσει ένας σκύλος τη νόσο, αλλά και να είναι «ασυμπτωματικός φορέας». Οι σκύλοι που θα προστατευτούν από το εμβόλιο δεν παραμένουν «φορείς» και δεν μεταδίδουν τη νόσο σε άλλους σκύλους.