• Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός
  • Κτηνίατρος Ιερόθεος Κρητικός

Ιερόθεος Κ. Κρητικός

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες

Αιματολογικός Έλεγχος

Βιοχημικός Έλεγχος

Υπερηχοτομογραφικός Έλεγχος

Μικροβιολογικός Έλεγχος

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Έλεγχος Αναπαραγωγής

Διάγνωση Εγκυμοσύνης

Τεχνητή Σπερματέγχυση

Επίσκεψη κατ’ οίκον με εξοπλισμένη κινητή κτηνιατρική μονάδα